Przodostopie

Neuralgia Mortona

Jest chorobą objawiającą się dolegliwościami bólowymi ze strony przodostopia. Ból lokalizuje się najczęściej pomiędzy III/IV lub II/III kością śródstopia. Bóle [...]

2021/03/04|

Stopa poprzecznie płaska – Pes trannsverso-plani

Schorzenie polega na obniżeniu sklepienia poprzecznego stopy lub nawet odwróceniu jej sklepienia. Głowy II i III kości śródstopia są położone niżej niż I, IV i V k.ś. Pod głowami II i III k.ś. tworzą się bolesne modzele.

2017/01/28|

Stopa reumatyczna – Pes reumatica

W przebiegu choroby reumatycznej często dochodzi do znacznych destrukcji w obrębie stawów stopy. W krótkim czasie dochodzi do bardzo dużych zniekształceń. Specyfika tej jednostki nie pozwala na ich dokładny opis.

2017/01/28|

Stopa spłaszczona

Jest to wada powstająca przede wszystkim u kobiet, polegająca na bardzo szerokiej, wręcz płetwiastej stopie.

2017/01/28|

Schorzenie Bunionette

Wada stopy polegająca na odstawaniu do boku V-tego promienia stopy. Często współistnieje z koślawością palucha lub stopą spłaszczoną.

2017/01/28|

Palce młotkowate i młoteczkowate – Digiti malleolati

Jest to schorzenie, które towarzyszy często stopie poprzecznie płaskiej lub paluchom koślawym. Palce stopy od II do IV ustawiają się w utrwalonym zgięciu w stawach międzypaliczkowych bliższych i czasem dalszych.

2017/01/28|

Paluch koślawy – Hallux valgus

Jest to nabyte zniekształcenie koślawe palucha, występujące najczęściej u osób dorosłych, głównie kobiet.

2017/01/28|

Paluch sztywny – Hallux rigidus

Jest to schorzenie dotyczące głównie mężczyzn, bardzo często zawodowych piłkarzy, polegające na powstaniu wczesnych zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu śródstopno-­palcowego pierwszego.

2017/01/28|