Techniki operacyjne, które stosuję są możliwie jak najmniej inwazyjne, bezpieczne i z użyciem implantów. Najczęściej stosowane przeze mnie techniki operacyjne w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego:

PRZODOSTOPIE

 • w zakresie I kości śródstopia: op. m. Scarf, Chevron, Weill, Fowler, Akin, Watermann, Mitchell, Petersson, Moberg, osteotomie dwupoziomowe w obrębie I promienia stopy;
 • w zakresie pozostałych kości śródstopia – osteotomia skracająca Weilla, Chevrona, Fowlera, osteotomia klinowa podnosząca sklepienie poprzeczne;
 • w zakresie paliczków – op. m. Akina, Moberga, resekcja końca bliższego aPIP, aDIP;
 • endoprotezoplastyka stawu śródstopno-palcowego, usztywnienia stawów;
 • inspekcja stawów, cheliotomia;
 • usunięcie nerwiaka Mortona;
 • miniinwazyjna chirurgia stopy;
 • skracanie lub wydłużanie palców;
 • operacje na tkankach miękkich – tendinopatie;
 • usuwanie włókniaków czy torbieli.

TYŁOSTOPIE

 • usuwanie przerośniętych kaletek, ganglionów, zmian entezopatycznych;
 • operacje na ścięgnach mięśnia piszczelowego tylnego i przedniego;
 • operacje usunięcia torbieli wewnątrzkostnych, najczęściej w kości skokowej, wypełnienie ich przeszczepami autogennymi lub preparatami kościozastępczymi;
 • osteotomie podnoszące lub obniżające sklepienie stopy;
 • usztywnienia w stawach Lisfranka, Choparta;
 • artrodezy potrójne lub izolowane, artrodeza skokowo-piętowa, artrodezy w obrębie stępu;
 • zablokowanie zatoki stępu;
 • osteotomie kości piętowej;
 • operacje na tkankach miękkich – tendinopatie.

STAW SKOKOWY

 • artroskopie;
 • usunięcie ciał wolnych ze stawu;
 • leczenie martwicy oddzielającej bloczka kości skokowej;
 • synowektomie;
 • toaleta stawu;
 • korekcje osi stawu;
 • operacje zaopatrzenia świeżych i zastarzałych złamań;
 • świeże skręcenia – szew pierwotny;
 • rekonstrukcje aparatu więzadłowego przedziałów bocznego i przyśrodkowego;
 • artrodeza – usztywnienie stawu skokowego;
 • operacje uszkodzonego ścięgna Achillesa, szew pierwotny ścięgna Achillesa, plastyka ścięgna w zastarzałych urazach;
 • operacje naprawcze w chorobie zwyrodnieniowej;
 • osteotomie kości piętowej, np. przy przeroście guzów piętowych, Dwyer, Kelly-Kocka;
 • operacje odtwórcze aparatu więzadłowego stawu skokowego z użyciem ścięgien mm strzałkowych czy półścięgnistego;
 • szeroki zakres operacji w stopie reumatycznej.

Operacje najczęściej wykonuję w znieczuleniu podpajęczynówkowym.

Decyzję jaki rodzaj znieczulenia zastosować podejmuje pacjent po konsultacji z lekarzem anestezjologiem. Jest to wg. mnie najlepsze i najbezpieczniejsze znieczulenie. Daje dodatkowo choremu komfort po operacji, pacjent pierwsze dolegliwości odczuwa dopiero po kilku godzinach od zabiegu.

Z mojej strony rekomenduję znieczulenie podpajęczynówkowe.

Są oczywiście możliwe znieczulenia innego rodzaju jak ogólne czy odcinkowe.