Artroskopie

Artroskopia stawu skokowego

Artroskopia obecnie nie spełnia tylko roli diagnostycznej. Można dzięki niej ocenić: stan chrząstki stawu, czy nie występują ciała wolne wewnątrzstawowe, czy nie ma przerostu błony maziowej. Możliwe jest również określenie zwartości stawu, czyli ocena stabilności stawu oraz uszkodzenia aparatu więzadłowego stawu.

2017/01/28|

Artroskopia stawu kolanowego

Nazwa pochodzi z połączenia dwóch wyrazów greckich: "arthros" - staw, i "skope" - oglądać. W dzisiejszej traumatologii i ortopedii diagnostyka i leczenie schorzeń stawów kolanowych, skokowych, łokciowych czy barkowych w przeważającej większości odbywa się na drodze małoinwazyjnej ? czyli artroskopowo.

2017/01/28|