Schorzenie polega na obniżeniu sklepienia poprzecznego stopy lub nawet odwróceniu jej sklepienia. Głowy II i III kości śródstopia są położone niżej niż I, IV i V k.ś. Pod głowami II i III k.ś. tworzą się bolesne modzele.

Schorzenie to tyczy w zdecydowanej większości kobiet. Daje ono uporczywe dolegliwości bólowe oraz znacznie ogranicza wydolność chodu. Często współistniejącym schorzeniem, są palce młotkowate II i III, stopa płasko-koślawa statyczna, niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego, wtórne zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stopy. Prawie zawsze współistnieje krótkość mięśnia brzuchatego łydki.

Leczenie

Zachowawcze – utrzymanie jak największej sprawności stopy poprzez regularne ćwiczenia, stosowanie wkładek z podparciem metatarsalnym, stosowanie masaży wirowych wodnych, wydłużanie mięśnia brzuchatego łydki. Jednak w niektórych przypadkach są to sposoby niewystarczające.

Leczenie operacyjne. W mojej praktyce proponuję osteotomie w obrębie II i III kości śródstopia, próbujące odtworzyć sklepienie poprzeczne. Op. m. Weila czy osteotomię klinowe w bliższych częściach kości śródstopia. Czasami dodatkowo wykonuję osteotomie korekcyjne w obrębie pięty.                                                                                      Pozwalam na obciążanie od razu po zabiegu, zalecam stosowanie specjalnego obuwia.