Stopa płasko-koślawa jest przypadłością polegającą na obniżeniu podłużnych łuków stopy  z jednoczesnym odchyleniem pięty na zewnątrz, jej skoślawieniem.

Choroba ta objawia się najczęściej u dzieci, które nie kochają zajęć sportowych. Często również wpływ na to ma genetyka. Niestety często zniekształcenie pozostaje w wieku dojrzałym, gdzie dodatkowo dołączają się wczesne zwyrodnienia w obrębie stępu.

Jest to typowe schorzenie statyczne, rozwijające się na tle nieproporcjonalności masy ciała do wytrzymałości aparatu mięśniowo – więzadłowego kończyn dolnych.

Wada polega na braku prawidłowego wysklepienia podłużnego stopy, nawróceniu głównie przodostopia i jego odwiedzeniu w stawie Choparta. Nierzadko współistnieje niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego.

      Leczenie

Leczenie zachowawcze powinno być wdrażane od najmłodszych lat. Regularne ćwiczenia wzmacniające mięśniówkę stopy dają zawsze poprawę, ale niestety częstokroć nie wystarczają. Edukacja stałych ćwiczeń z pomocą fizjoterapeuty i właściwe stawianie stopy, stosowane dobrego obuwia i czasami wkładek, są ważne i nie wolno o nich zapomnieć.

W niektórych przypadkach trzeba jednak zastosować leczenie operacyjne. Wskazania do takowego muszą być wyselekcjonowane. Jest spora grupa chorych, którzy mają płaskostopie podłużno-poprzeczne, gdzie stopa nie jest zdrowa, ale też nie stwierdzam wskazań do leczenia operacyjnego.

Podejmując się takowego, trzeba mieć świadomość, że muszę wykonać pewne zablokowanie stawów, usztywnienia w obrębie stępu, żeby uzyskać korekcję ustawienia stopy.

Najczęściej wykonuję osteotomie klinową w obrębie stępu od stawu Lisfranca do Chopata oraz często osteotomię dewalgizacyjną kości piętowej. Przy wadzie symetrycznej, muszę wykonać te operacja dwuetapowo.

Ryszard Stawicki