Często docierają do mnie pacjenci, szczególnie sportowcy z problemem przeskakiwania ścięgien za kostką boczną stawu skokowego.

To schorzenie polega na migracji, często uszkodzonych ścięgien mięśni strzałkowych poza rowek zza kostki bocznej. Powoduje to bóle i ogranicza możliwość uprawiania sportu.

Operacja naprawcza polega na usunięcia uszkodzeń samych ścięgien oraz często konieczne jest tzw pogłębienie rowka za kostką boczna.

Jest to skomplikowana operacja, ale bez jej wykonania sprawności pełnej chory nie odzyska.

Ryszard Stawicki

Po usunięciu uszkodzonych fragmentów

Po usunięciu uszkodzonych fragmentów

Po usunięciu uszkodzonych fragmentów

Uszkodzenie mięśni strzałkowych

Uszkodzenie mięśni strzałkowych

Uszkodzenie mięśni strzałkowych