Dotarła do mnie dziewczyna 21 lat z problemem stóp.

Stopy chorą bolały, miała małą wydolność chodu, był problem z dobraniem obuwia,  ale przede wszystkim przeszkadzały wizualnie.

W  niedługim czasie wychodziła za mąż.

Wykonałem osteotomię podwójną na pierwszym promieniu oraz osteotomie Weila poprawiającą  sklepienie stopy oraz zabiegi skracające palce II i III.

Po operacji była bardzo zadowolona, nie spodziewała się takiej poprawy.

Ryszard Stawicki

Przed operacją

5 tygodni po operacji

8 tygodni po operacji