Chora w wieku starszym z dużymi zmianami w obrębie przodostopia.

Korygowałem sklepienie poprzeczne, paluch koślawy oraz palce młotkowate.

Stopa po operacji może nie jest piękna, ale dała komfort chodzenia bez bólowego.

Ryszard Stawicki

Przed operacją

Przed operacją

Przed operacją

Przed operacją

Przed operacją

Przed operacją

6 tygodni po operacji

6 tygodni po operacji