Trafił do mnie pacjent z Południa Polski z zaawansowaną chorobą RZS IV* z brakiem możliwości swobodnego poruszania się.

W krótkim czasie ok. 3 lat  doszło całkowitej destrukcji stawów skokowych górnych i dolnych       w obrębie obu stóp.

Wykonałem usztywnienie obu stawów skokowych górnego i dolnego w skorygowanym ustawieniu w na obu kończynach dolnych.

Po odtworzeniu osi stawu, uzupełnieniu wiorami kostnymi autogennymi oraz substytutem kości, ustabilizowałem – usztywniłem stawy skokowe  za pomocy gwoździa śródszpikowego odpiętowego.

 

Teraz chory staje swobodnie na obu kończynach bez bólu.

Ryszard Stawicki

Przed operacją 5

Przed operacją 4

Przed operacją 3

Przed operacją 2

Przed druga operacją

Po 2 operacji 1- 2 miesiące

Po 2 operacji 1- 2 miesiące

Trzy tygodnie po operacji 1

Trzy tygodnie po operacji 2

przed operacją

Przed operacją 1

Po 2 operacji 1- 2 miesiące

Po 2 operacji – 2 miesiące

przed operacją

przed operacja 1