Schorzenia

Schorzenia, to zbiór specjalistycznych artykułów opisujących poszczególne jednostki chorobowe, którymi się zajmuję.
Teksty są one skierowane do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem fachowych i rzetelnych informacji na temat różnych chorób i dolegliwości oraz leczeniem operacyjnym wielu schorzeń.

Stopa spłaszczona

Jest to wada powstająca przede wszystkim u kobiet, polegająca na bardzo szerokiej, wręcz płetwiastej stopie.

2017/01/28|

Stopa wydrążona – Pes excavatus

Jest to wada wrodzona polegająca na podwyższeniu sklepienia podłużnego stopy, większy jest kąt piętowo-śródstopny. Stopa ulega skróceniu, ma wyższe podbicie, w zaawansowanym stopniu dochodzi do szponiastego ustawienia palców, w związku z czym stopa traci punkt podparcia palców.

2017/01/28|

Schorzenie Bunionette

Wada stopy polegająca na odstawaniu do boku V-tego promienia stopy. Często współistnieje z koślawością palucha lub stopą spłaszczoną.

2017/01/28|

Przerost guza piętowego

Schorzenie dotyczy najczęściej młodych kobiet. Polega na wydatnym wystawaniu guza piętowego do tyłu. Często ponad zgrubieniami tworzy się przerośnięta kaletka maziowa. Bardzo trudno dobrać właściwe obuwie. Daje to też brzydki efekt kosmetyczny.

2017/01/28|

Palce młotkowate i młoteczkowate – Digiti malleolati

Jest to schorzenie, które towarzyszy często stopie poprzecznie płaskiej lub paluchom koślawym. Palce stopy od II do IV ustawiają się w utrwalonym zgięciu w stawach międzypaliczkowych bliższych i czasem dalszych.

2017/01/28|

Paluch koślawy – Hallux valgus

Jest to nabyte zniekształcenie koślawe palucha, występujące najczęściej u osób dorosłych, głównie kobiet.

2017/01/28|

Paluch sztywny – Hallux rigidus

Jest to schorzenie dotyczące głównie mężczyzn, bardzo często zawodowych piłkarzy, polegające na powstaniu wczesnych zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu śródstopno-­palcowego pierwszego.

2017/01/28|

Artroskopia stawu skokowego

Artroskopia obecnie nie spełnia tylko roli diagnostycznej. Można dzięki niej ocenić: stan chrząstki stawu, czy nie występują ciała wolne wewnątrzstawowe, czy nie ma przerostu błony maziowej. Możliwe jest również określenie zwartości stawu, czyli ocena stabilności stawu oraz uszkodzenia aparatu więzadłowego stawu.

2017/01/28|

Artroskopia stawu kolanowego

Nazwa pochodzi z połączenia dwóch wyrazów greckich: "arthros" - staw, i "skope" - oglądać. W dzisiejszej traumatologii i ortopedii diagnostyka i leczenie schorzeń stawów kolanowych, skokowych, łokciowych czy barkowych w przeważającej większości odbywa się na drodze małoinwazyjnej ? czyli artroskopowo.

2017/01/28|