Jest to wada wrodzona polegająca na podwyższeniu sklepienia podłużnego stopy,     większy jest kąt piętowo – śródstopny. Stopa ulega skróceniu, ma wyższe podbicie, stęp ustawia się szpotawo, a w zaawansowanym stopniu dochodzi do szponiastego ustawienia palców. Stopa traci punkt podparcia palców. Bardzo często podparcie stopy jest trzypunktowe: pięta oraz cały brzeg boczny stopy, głowa I kości śródstopia, głowa V kości śródstopia.                 Przeszkadzają silne dolegliwości bólowe stóp i mniejsza wydolność chodu

Leczenie

Zachowawcze – stosowanie wkładek, w zaawansowanym stadium jest mało skuteczne.

Leczenie operacyjne jest uzależnione od stopnia nasilenia zmian.  Rozpoczynam od operacji na tkankach miękkich, wydłużenia ścięgien prostowników palców i kapsulotomii oraz tenotomii mięśnia podeszwowego. W późniejszym stadium konieczna jest operacja kostna. Tu proponuję osteotomię klinową zmieniającą wydrążenie stopy, obniżającą sklepienie stopy. Wykonuję ją w obszarze stępu lub w obrębie nasad bliższych kości śródstopia. Nierzadko wykonuje dodatkowo osteotomię dewaryzacyjną kości piętowej czy wydłużam ścięgno Achillesa. Jest tu konieczne krótkotrwałe unieruchomienie kończyny.