Techniki operacyjne, które stosuję, są możliwie jak najmniej inwazyjne, bezpieczne, przy użyciu implantów. Najczęściej stosowane przeze mnie techniki operacyjne w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego:

PRZODOSTOPIE

– w zakresie I kości śródstopia: op. m. Scarf, Chevron, Weill, Fowler, Akin, Watermann, Mitchell, Petersson, Moberg, osteotomie dwupoziomowe w obrębie I promienia stopy

– w zakresie pozostałych kości śródstopia – osteotomia skracająca Weilla, Chevrona, Fowlera, osteotomia klinowa podnosząca sklepienie poprzeczne

– w zakresie paliczków – op. m. Akina, Moberga, resekcja końca bliższego aPIP, aDIP

– endoprotezoplastyka stawu śródstopno-palcowego, usztywnienia stawów

– inspekcja stawów, cheliotomia

– usunięcie nerwiaka Mortona

– miniinwazyjna chirurgia stopy

– skracanie lub wydłużanie palców

– operacje na tkankach miękkich – tendinopatie

TYŁOSTOPIE

– usuwanie przerośniętych kaletek, ganglionów, zmian entezopatycznych

– operacje na ścięgnach mięśnia piszczelowego tylnego i przedniego

– operacje usunięcia torbieli wewnątrzkostnych, najczęściej w kości skokowej, wypełnienie ich przeszczepami autogennymi lub preparatami kościozastępczymi

– osteotomie podnoszące lub obniżające sklepienie stopy

– usztywnienia w stawach Lisfranka, Choparta

– artrodezy potrójne lub izolowane, artrodeza skokowo-piętowa, artrodezy w obrębie stępu

– zablokowanie zatoki stępu

– osteotomie kości piętowej

– operacje na tkankach miękkich – tendinopatie

STAW SKOKOWY

– artroskopie

– usunięcie ciał wolnych ze stawu

– leczenie martwicy oddzielającej bloczka kości skokowej

– synowektomie

– toaleta stawu

– korekcje osi stawu

– operacje zaopatrzenia świeżych i zastarzałych złamań

– świeże skręcenia – szew pierwotny

– rekonstrukcje aparatu więzadłowego przedziałów bocznego i przyśrodkowego

– artrodeza stawu skokowego

– operacje uszkodzonego ścięgna Achillesa, szew pierwotny ścięgna Achillesa, plastyka ścięgna w zastarzałych urazach

– operacje naprawcze w chorobie zwyrodnieniowej

– osteotomie kości piętowej, np. przy przeroście guzów piętowych, Dwyer, Kelly-Kocka

– operacje odtwórcze aparatu więzadłowego stawu skokowego m. Watson, Jones, Emslie

– szeroki zakres operacji w stopie reumatycznej