Palce młotkowate i młoteczkowate – Digiti malleolati

Jest to schorzenie, które towarzyszy często stopie poprzecznie płaskiej lub paluchom koślawym. Palce stopy od II do IV ustawiają się w utrwalonym zgięciu w stawach międzypaliczkowych bliższych i czasem dalszych.