admin

About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 84 blog entries.

Zniszczona stopa reumatyczna

Chora lat 49 z zaawansowaną postacią choroby reumatycznej. Spowodowała ona destrukcję stawów w całym organizmie, ale szczególnie przeszkadzało to w obrębie stóp. Stopy są niezbędne do przenoszenia całego ciężaru naszego ciał

2017/01/29|

Stopy łuszczycowe

Bardzo trudne przypadki, podobnie jak stopy reumatyczne w zaawansowanym stadium. U tej chorej doszło do kompletnej destrukcji stawów sródstopia II- V w obu kończynach. Uniemożliwiło to chorej obciążanie stóp w pełni tzn obciążania przodostopia.

2017/01/29|

Destrukcja kości skokowej po zastarzałym złamaniu

Trafiła do mnie chora z fatalnym stanem stopy. Chora z dużymi obciążeniami innymi chorobami.

2017/01/29|

Destrukcja stawów skokowych przy chorobie reumatycznej

Trafił do mnie pacjent z zaawansowaną chorobą RZS IV* z destrukcją stawów skokowych, praktycznie z brakiem możliwości poruszania się.

2017/01/29|

Choroba Freiberga Kohlera

Często mam do czynienia z wtórnymi zmiana w stawach śródstopia po jałowej martwicy nasad dalszych kości śródstopia.

2017/01/29|

Stan po złamaniu kości skokowej

Pacjent z Południa Polski lat 27 dotarł do mnie w trakcie leczenia ok roku po złamaniu kości skokowej z zapytaniem czy ma się poddać proponowanej operacji usztywnienia stawu skokowego.

2017/01/29|

Nerwiak Mortona

Trafił do mnie pacjent z dolegliwościami bólowymi stopy, pojawiającymi się tylko w pełnym obuwiu podczas chodzenia. Ulegały one nasileniu po dłuższym chodzeniu. Schorzenie miało historię ponad dwa lata.

2017/01/29|

Skrócenie wrodzone IV palca

Młoda pacjenta ze środkowej Polski dotarła z problemem wady wrodzonej stopy prawej – niedorozwój IV promienia stopy.

2017/01/29|

Mój najtrudniejszy pacjent z RZS

Jest to młody, 30-letni człowiek, u którego powstały bardzo destrukcyjne zmiany w obrębie narządu ruchu, spowodowane zaawansowaną choroba reumatyczną. Dotarł do mnie z północnej Polski w złym stanie. Był osobą praktycznie leżącą, poruszającą się tylko do toalety z pomocą balkonika oraz innych osób.

2017/01/29|

50-letnia chora

Chora 50-letnia zgłosiła się z dyskomfortem w obrębie stóp. Wykonałem operacje w zakresie czterech palców.

2017/01/29|