Pacjentka, to młoda osoba. Dotarła do mnie z bardzo nietypowym stanem stóp powstałym w przebiegu choroby reumatycznej. Obydwie stopy  nie pozwalały chorej na obciążanie przodostopia, powodowały chód piętowy, bez fazy propulsji oraz stwarzały wielki problem z doborem obuwia.

Prawa stopa  miała szeroko rozstawione palce, bardzo ją poszerzając. Pacjentka nie była w stanie dobrać jakiegokolwiek obuwia, gdyż stopa nie mieściła się w butach na szerokość. Stawy śródstopno-palcowe były w usztywnieniu. Lewa stopa nie miała możliwości wykonania żadnych ruchów wszystkimi palcami ? była zamurowana.

Wykonałem skomplikowana operację uwolnienia  usztywnionych stawów. Pacjentka obecnie chodzi ze swobodą. Ostatnio tańczyła na weselu siostry !!!

Ryszard Stawicki