Trafił do mnie pacjent po rozległym urazie kończyn dolnych doznanym w wypadku komunikacyjnym. Wypadek miał miejsce w roku 2010.

Doszło do wielomiejscowych złamań obu kończyn dolnych. Niestety konieczna była amputacja lewej kończyny na poziomie goleni. W obrębie prawej – długie leczenie doprowadziło do zrostu w obrębie goleni oraz stopy, ale ustawienie stępu z dużą szpotawością. Doszło również do rozległych uszkodzeń mięśni i ścięgien.

Chory ma znacznie ograniczony zakres ruchomości stawu skokowego i stopy. Problemy, z którymi się do mnie zgłosił to: nieprawidłowe, szpotawe ustawianie stopy i związane z tym dolegliwości bólowe oraz brak możliwości czynnego zginania grzbietowego stopy. W związku z sytuacją, że chory mógł się poruszać używając prawej, zniekształconej, źle funkcjonującej stopy oraz na protezie na lewej kończynie, musiałem zastosować taką technikę operacyjną, która pozwoli na jak najszybsze obciążenie prawej kończyny.

Wykonałem osteotomię kości piętowej korygującą szpotawość stępu oraz operację przeszczepienia ścięgna mięśnia piszczelowego przedniego z przyśrodka na grzbietową stronę, przez co nastąpiła zmiana efektu działania mięśnia. Po przebudowie, wygojeniu, pacjent będzie mógł zginać stopę grzbietowo. Przebieg operacji był planowy, bez komplikacji. Teraz trzeba czekać na efekty.